+420 568 822 621info@bresco.cz
 

Kategorie

Čistírna odpadních vod vícestupňová,septik a pískový filtr, typ BRS3-5+PF-E5

Čistírna odpadních vod vícestupňová,septik a pískový filtr, typ BRS3-5+PF-E5 BRS35PFE5

Kód produktu
Dostupnost
Akční cena (bez DPH 21%)
BRS35PFE5
10 dní
29.999 CZK
 
Popis a použití
Vícestupňová čistírna odpadních vod typu (BRS3+PF) septik+ pískový filtr je navržena dle ČSN 756402 a slouží k čištění odpadních vod z malých izolovaných zdrojů znečištění, jako jsou např. rodinné domy, chaty, rekreační chalupy, malé penziony či horské chaty. Zejména se hodí tam, kde produkce odpadních vod je nepravidelná a kolísavá.
Soustava BRS3+PF se skládá z tříkomorového celoplastového septiku, kde dochází k předčištění odpadních vod a ze zemního pískového filtru, kde je odpadní voda dočištěna. Filtr se skládá z plastové nádoby, drenáží a filtračních náplní. Předčištěná voda vtéká do přívodní drenáže a prosakuje vrstvami filtru, kde probíhá proces dočištění. Poté je odváděna svodným potrubím do vodoteče nebo dešťové kanalizace, případně do zasakovací jímky.
Čistící soustava septik + pískový filtr má v podmínkách nepravidelného nátoku splašků (rekreační objekty, penziony apod.) výrazně vyšší účinnost než běžné aktivační čistírny odpadních vod, celková účinnost na odstranění organického znečištění dosahuje 90 - 95%. Rovněž proti nim vyniká téměř bezúdržbovým provozem bez nároků na el.energii